Šola vožnje

Kako začeti: VPIS v ŠOLO VOŽNJE?

Kandidat za voznika se sme v šoli vožnje začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila B kategorije (minimalno 16 let za vožnjo s spremljevalcem).

Avto šola vožnje

1.Zdravniško spričevalo

Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora kandidat za voznika z veljavnim zdravniškim spričevalom dokazati, da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo katerega se namerava usposabljati. Pokličite v najbližji zdravstveni dom na oddelek Medicine dela in športa in se dogovorite za zdravniški pregled. Po opravljenem zdravniškem pregledu vam zdravnik izda zdravniško spričevalo, ki je veljavno 3 leta.

2. Tečaj in izpit iz prve pomoči

Navajam vam nekaj povezav kamor se lahko prijavite za opravljanje tečaja in izpita iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Ko opravite tečaj in izpit, vam le ta velja doživljenjsko.

Ljubljana: https://prva-pomoc.si/

Domžale:  http://www.domzale.ozrk.si/sl/Prva_pomoc_zascita_in_resevanje/

Kranj: http://www.kranj.ozrk.si/sl/Prva_pomoc/

Radovljica: https://radovljica.ozrk.si/sl/Prva_pomoc_/

3. Teoretični del (CPP) usposabljanja v šoli vožnje

Teoretični del usposabljanja (CPP) se izvaja kot organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela v učilnici šole vožnje ali preko spleta. Tečaj se organizira  tako, da usposabljanje na dan traja največ 4 šolske ure v zaporedju 6 dni.

Teoretični del usposabljanja predstavljata splošni in dodatni del usposabljanja. Splošni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil vseh kategorij in  obsega 16 pedagoških ur: 

 • Splošna pravila in predpise v cestnem prometu,
 • udeležence cestnega prometa,
 • prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ter znake, ukaze in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa,
 • vožnjo po cesti,
 • pravila cestnega prometa,
 • posebnosti v cestnem prometu,
 • uporabo vozil v odnosu do okolja.

Dodatni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil določenih kategorij. Za B kategorijo je predpisanih najmanj 8 pedagoških ur.

Kandidat za voznika mora biti na splošnem delu teoretičnega usposabljanja prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem pa vse pedagoške ure, skupaj NUJNO minimalno 20 ur.

NOVO! SEDAJ CPP online

Bi spremljali predavanja CPP iz udobnega domačega naslonjača v svoji sobi? Ste na športnih pripravah v tujini? Ste na daljšem dopustu in imate željo opraviti predavanja kar na daljavo? Ali pa vam je vožnja do učilnice enostavno preveč zamudna in z njo izgubljate dragoceni čas.

Imam rešitev za vas – udeležite se  ONLINE predavanj in preko telefona, tablice ali računalnika opravite vaš teoretični uvod v svet prometa!

Enostavno, hitro, udobno. Vsak dan!

Prijava na on line predavanja tukaj:

https://avtosola-smarca.com/online-cpp

4.Teoretični del (CPP) na Javni agenciji za varnost prometa

Dobro je vedeti!  

Če kandidat za voznika opravlja teoretični del vozniškega izpita s pomočjo tolmača za tuji jezik, mora biti oseba, ki tolmači, sodni tolmač. Strošek sodnega tolmača plača kandidat za voznika. Če je kandidatu za voznika z odločbo pristojnega organa dodeljena dodatna strokovna pomoč, namenjena učni pomoči, je lahko pri opravljanju teoretičnega dela vozniškega izpita prisotna oseba, ki kandidatu za voznika nudi dodatno strokovno pomoč.

Teoretičen del izpita ima veljavnost 3 leta ali 4 praktične poskuse na praktičnem delu vozniškega izpita.

POVEZAVA ZA PRIJAVO

5. Praktični del programa v šoli vožnje

Vožnja z učiteljico vožnje

Praktični del poučevanja je sestavljen iz treh stopenj.

 1. Stopnja  vključuje poznavanje motornega vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje ter se izvaja na poligonu.
 2. Stopnja vključuje učenje vožnje po cestah z malo prometa in v manj zahtevnem prometnem okolju, v naselju in zunaj njega.
 3. Stopnja vključuje učenje vožnje po cestah z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju, v naselju in zunaj njega, podnevi in ponoči, ter učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.

6. Praktični del vozniškega izpita se opravi na Javni agenciji RS za varnost prometa.

Praktični del vozniškega izpita je sestavljen iz treh delov:

 •  Prvi del obsega pripravo na vožnjo, pregled vozila z vidika prometne varnosti, ter preverjanje predpisanih znanj in spretnosti.
 • Drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji vozila, ki lahko poteka na vadbeni površini.
 • Tretji del zajema preizkus vožnje vozila v cestnem prometu.

Usposobljenost kandidata za voznika za vožnjo se lahko preverja v različnih vremenskih razmerah in tudi v nočnem času.

Trajanje praktičnega dela vozniškega izpita in prevožena razdalja morata biti takšna, da se lahko veljavno in zanesljivo ocenijo predpisana znanja, spretnosti in ravnanje kandidata za voznika pri vožnji v cestnem prometu. 

Na praktičnem delu vozniškega izpita so prisotni:

 • kandidat za voznika, ki opravlja praktični del vozniškega izpita;
 • učitelj vožnje, ki spremlja kandidata za voznika na praktičnem delu vozniškega izpita;
 • ocenjevalec oziroma ocenjevalci na vozniškem izpitu, ki ocenjujejo kandidata za voznika na praktičnem delu vozniškega izpita.

Na praktičnem delu vozniškega izpita so lahko prisotni tudi:

 • strokovni vodja šole vožnje;
 • ocenjevalec oziroma ocenjevalci na vozniškem izpitu, ki se dodatno strokovno izpopolnjujejo;
 • uradne osebe, pooblaščene za nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu;
 • osebe, ki se usposabljajo za ocenjevanje na vozniškem izpitu;
 • osebe, ki opravljajo preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu;
 • osebe, ki se usposabljajo za učitelja vožnje.