Tujci - zamenjava vozniškega dovoljenja v EU

V EU imate lahko samo eno vozniško dovoljenje. Če se preselite v drugo državo EU, vam običajno ni treba zamenjati vozniškega dovoljenja za lokalnega, vendar lahko, če tako želite, svoje vozniško dovoljenje prostovoljno zamenjate za dovoljenje države vašega novega prebivališča.

Evropska unija

Kdaj je vaše vozniško dovoljenje priznano v državah EU?

V primeru, da imate običajno prebivališče v Republiki Sloveniji in na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, smete eno leto od datuma prijave prebivališča z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki vam ga je izdal pristojni organ vaše države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista vozila, za katera vam je bilo vozniško dovoljenje izdano. Za vozniška dovoljenja, izdana v državah članicah EU, Lihtenštajnu, Norveški ali Islandiji, ni časovne omejitve.

Če imate v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko ob izpolnjevanju pogojev za vožnjo motornih vozil zahtevate zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje. Slovensko vozniško dovoljenje se vam izda, če opravite praktični del izpita.

Praktičnega dela ni potrebno opraviti državljanom iz članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Združenega Kraljestva, treh držav Britanskega otočja (Man, Guernsey in Jersey), Gibraltarja in Švice za vse kategorije, Japonske za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in B, Južne Koreje, Združenih arabskih emiratov ali Avstralije za kategoriji B1 in B.

Ob zamenjavi se vozniško dovoljenje, izdano v tujini, vrne organu, ki vam je v vaši državi izdalo dovoljenje.

Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko oddate na katerikoli upravni enoti, predložiti pa morate:

 • dosedanje vozniško dovoljenje,
 • veljavno zdravniško spričevalo,
 • fotografijo velikosti 35 x 45 mm, ki kaže vašo pravo podobo in ni retuširana,
 • dokazilo o plačilu upravne takse (18,10 EUR) in obrazca vozniškega dovoljenja (3,27 EUR),
 • dokazilo, da ste ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnili pogoj običajnega prebivališča v državi, ki je izdala veljavno vozniško dovoljenje, ali ste študirali v tej državi najmanj šest mesecev.

V kolikor imate veljavno vozniško dovoljeno izdano v drugih državah (ki niso članice EU), se morate za opravljanje praktičnega dela izpita obrniti na katerokoli šolo vožnje v vašem kraju.

Tujcem, ki želijo pridobiti slovensko vozniško dovoljenje ponujam:

 • Poučevanje v različnih jezikih: angleščini, bosanščini/hrvaščini/srbščini.
 • Usposabljanje prilagodim individualnim potrebam strank.
 • Nudim svetovalne vožnje po pridobitvi vozniškega dovoljenja.

Strankam za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije ponujam:

 • Opravljanje voženj na prilagojenem vozilu z avtomatskim menjalnikom ali klasičnem menjalniku.
 • Usposabljanje prilagodim individualnim potrebam strank.
 • Svojim strankam nudim svetovanja po pridobitvi vozniškega dovoljenja.