Vožnja z invalidno osebo

Kako izgleda vožnja z invalidno osebo?

Za večino ljudi je sposobnost prostega gibanja, premikanja, vsakodnevne mobilnosti torej  – tudi vožnje z avtomobilom, popolnoma samoumevna. A za marsikoga temu ni tako.

Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

Predelave vozil za invalide ureja pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Postopek prilagoditve se začne z oddajo vloge na upravno enoto in nadaljuje z izdelavo načrta za enostavnejšo ali zahtevnejšo prilagoditev, ki ga izdelajo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Sledi prejem odločbe o prilagoditvi in vrednotnice za finančno pomoč pri plačilu predelave. Izvajalci morajo izdelati še zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila in račun. Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane osebe, slovenski državljani ali tujci s stalnim prebivališčem Sloveniji.

Lastno prilagojeno vozilo

Vožnja z invalidno osebo je prav posebno doživetje. Oseba ima lastno prilagojeno vozilo z avtomatskim menjalnikom. Ker ima močno poškodovano desno stopalo, vse opravlja in dela z levo. Gospa dlje časa ni vozila, ker je morala na pedali posebej namestiti stopalki, katerih sama ni znala. Najprej sem se morala jaz naučiti kako vstaviti njene prilagojene stopalke na vozilo, da gospa lahko samostojno vozi. Vedno sem si predstavljala, da imajo invalidne osebe popolnoma drugače opremljeno vozilo.  A temu ni tako. Gospa me je naučila, da vsaka invalidna oseba ima svoje vozilo prilagojeno za lastne težave.

Moram reči, da mi je bila to prva izkušnja vožnje z invalidno osebo in popolnoma sem uživala. Gospa je velik humorist. Rada se svojim napakam iz srca nasmeji in to tako, da še mene spravi v smeh.

Učenje parkiranje v bokse za invalide

Največje težave sem imela jaz, ko sva se učili parkirati. Težko sem preklopila, da morava parkirati na mestih za invalide in to čisto pred vrati bloka, trgovine. Mesta za invalidne osebe so bližje vhodom,  da invalidne osebe lažje dostopajo. Ravno tako so parkirna mesta širša, da lahko izstopijo iz vozila in si pomagajo s pripomočki za hojo.

Vožnja z invalidno osebo me je oplemenitila na večjih področjih. Oseba je potrebovala spodbudo, razumevanje in predvsem mehko roko za delo in razlago v prometu. Neskončno sem  hvaležna za to prijetno izkušnjo.